รายงานสถิติการแจ้งเรือเข้าออก ด่านตรวจประมงชุมพร


สถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 


สถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนเมษายน 2566 


สถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนมีนาคม 2566 


สถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 


สถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนมกราคม 2566 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)