ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ด่านตรวจประมงชุมพรแบบบันทึกชี้แจง (ศจร.3) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบฟอร์มผลการตรวจเรือกรณีพบพฤติกรรมผิดปกติ (ศจร.2) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รายการตรวจสอบเรือประมงสำหรับเจ้าหน้าที่ (ศจร.1) 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)