สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร.1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือน ธันวาคม 2565 


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือน ตุลาคม 2565 


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือน กันยายน 2565 


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐประจำเดือน สิงหาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565   77   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565   77  รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565   72  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565   68  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   45  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   41  รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   40  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   27  รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   26  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   20
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  !!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้ง...  148   วันที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด สนับสนุ...  110  จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ)   106  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   102  จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิก   102  รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565   77  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565   77  รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565   72  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565   68  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   45