กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง [2020-04-20 ] กลุ่มส่งเสริมการมีส่วมร่วมด้านการประมง [2020-04-20 ] กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง) [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา) [2020-04-20 ] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๓ (กระบี่) [2020-04-20 ]
อ่านทั้งหมด 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง 

 เผยเเพร่: 2020-04-20  |  อ่าน: 594 ครั้ง

 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/FPTDGROUP