•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ว...  410   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   318  ประกาศรับสมัครบุคคลดพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   296  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   197  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการเงินและบัญชี   195  ประกาศรับสมัครบุคคลดพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   163  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   76  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง   58  สรุปผล โครงการควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเ...  10