ติดต่อเรา 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


กองตรวจการประมง (กรมประมง)  อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรภายใน :  02-5620600 ต่อ
   
ฝ่ายบริหารทั่วไป 2309
   
กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง 2303
   
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 2305
   
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง 2400
   
เบอร์สายตรง 02-5614691
   
โทรสาร 02-5620568
   
Email surveillance@fisheries.go.th
   
Facebook https://www.facebook.com/surveillance.dof
   
   
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ พิษณุโลก โทรศัพท์ 055 369 007 , โทรสาร 055 293 000
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โทรศัพท์ 054 334 183 , โทรสาร 054 212 125
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร  053 104 540
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก โทรศัพท์/โทรสาร  053 216 198
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โทรศัพท์/โทรสาร  055 402 094
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 222 717 , โทรสาร 056 274 528
   
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์/โทรสาร 035 328 739
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี โทรศัพท์/โทรสาร  036 364 496
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง โทรศัพท์/โทรสาร  038 029 256
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก โทรศัพท์/โทรสาร  037 384 060
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท โทรศัพท์/โทรสาร  056 405 039
   
 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี โทรศัพท์/โทรสาร  034 597 033
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี โทรศัพท์/โทรสาร  034 685 237
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี โทรศัพท์/โทรสาร  032 772 320
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี โทรศัพท์/โทรสาร  035 595 511
   
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร  044 249 365
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธ์ โทรศัพท์/โทรสาร  043 894 193
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร  042 981 171
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น โทรศัพท์ 043 446 241 , โทรสาร 043 446 109
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร  045 252 601
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร  045 850 014
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ โทรศัพท์/โทรสาร 044 605 251
   
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077 345 092 , โทรสาร 077 346 149
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง โทรศัพท์/โทรสาร  074 610 681 - 2
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา โทรศัพท์/โทรสาร  073 281 072
   
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต1 (ระยอง) โทรศัพท์/โทรสาร  038 652 138 - 9
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด โทรศัพท์/โทรสาร  039 510 583
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี โทรศัพท์/โทรสาร  038 397 082
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ โทรศัพท์/โทรสาร  02 462 6157
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี โทรศัพท์/โทรสาร  032 481 012
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร  032 550 882
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร  
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร โทรศัพท์/โทรสาร  077 551 047
   
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต2 (สงขลา) โทรศัพท์/โทรสาร  074 331 442
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร  075 536 150
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร  075 416 072
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี  
   
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต3 (กระบี่) โทรศัพท์ 075 620 510 , โทรสาร 075 611 183
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา  
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหมู่เกาะสิมิลัน พังงา  
   
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล