อัตรากำลัง 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ข้าราชการ

    ลูกจ้างประจำ    

   พนักงานราชการ   

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 3 7
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 7 3
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง  5  5  2 
กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง 7 - 2
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)               6 5 4
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ลำปาง 1 6 5
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ 1 3 4
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก 1 7 2
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ 2 6 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ 1 7 3
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) 4 8 7
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท 1 1 2
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี 1 5 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก 1 2 2
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง 2 2 2
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 1 4 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี 1 7 4
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี 1 5 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี 1 6 3
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 4 4 9
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร 1 3 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 1 7 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ 1 3 7
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ 1 5 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี 2 7 6
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 1 5 5
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 2 5 7
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง 2 3 7
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา 1 1 6
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) 7 12 16
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชลบุรี 4 9 3
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ 9 15 9
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตราด 5 7 8
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เพชรบุรี 4 8 3
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 5 8 6
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1 6 2
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ชุมพร 5 12 12
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร 5 4 3
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) 11 5 13
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช 3 1 3
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช 4 3 3
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี 3 7 4
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี 5 3 8
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) 9 9 16
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา 4 5 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา 4 5
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 7 3