ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา)


[2021-11-05] กลุ่มควบคุมการทำประมง [2020-04-20] กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง [2020-04-20] กลุ่มส่งเสริมการมีส่วมร่วมด้านการประมง [2020-04-20] กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง [2020-04-20] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) [2020-04-20] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) [2020-04-20] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) [2020-04-20] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) [2020-04-20] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) [2020-04-20] ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง) อ่านทั้งหมด 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา) 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/mfp-songkhla