สรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2563 [2020-06-22 ] คู่มือการเรียกใช้งานเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมประมง [2020-06-19 ] คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [2020-06-19 ] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-06-19 ] การคำนวณ รอบ 12 เดือน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2020-06-19 ] สรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด  [2020-06-19 ] สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  [2020-06-18 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาร้านวิชญาพานิชย์ [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคมร้านวิชญญาพานิชย์ [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2020-06-12 ] ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านชัยคาร์ออดิโอ [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท วอร์คอม พีที จำกัด [2020-06-12 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-06-12 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2018-11-02 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ต.ลำปำ จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-19 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-08-07 ] ราคากลางวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรเพื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) [2018-07-04 ] ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง [2018-02-07 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร [2018-01-16 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ [2018-01-04 ] ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-11-03 ] งบทดลองประจำเดือน [2017-08-19 ] ข่าวรับสมัครงาน [2017-08-19 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [2017-08-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด  

 เผยเเพร่: 2017-08-09  |  อ่าน: 94 ครั้ง

 

สรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด   ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง