ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

 เผยเเพร่: 2020-06-19  |  อ่าน: 425 ครั้ง


                   ตามที่  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ร้านกฤษณาสโตร์  โดยเสนอราคาเป็นเงินทัะ้งสิ้น  3,924 บาท รายละเอีียดตามไฟล์ที่แนบ