ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ

E-Service ห้องสมุดกรมประมง [2021-04-26 ] E-Service ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2021-04-26 ] E-Service ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ [2021-04-26 ] E-Service คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-04-26 ] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [2021-04-26 ] การให้บริการ แบบฟอร์มต่างๆ  [2021-04-26 ] คู่มือปฏิบัติงาน [2021-04-26 ] ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 [2021-03-10 ] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2020-06-22 ] คู่มือการเรียกใช้งานเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมประมง [2020-06-19 ] คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [2020-06-19 ] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-06-19 ] การคำนวณ รอบ 12 เดือน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2020-06-19 ] สรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด  [2020-06-19 ] สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  [2020-06-18 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาร้านวิชญาพานิชย์ [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคมร้านวิชญญาพานิชย์ [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2020-06-12 ] ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านชัยคาร์ออดิโอ [2020-06-12 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท วอร์คอม พีที จำกัด [2020-06-12 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2020-06-12 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2018-11-02 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ต.ลำปำ จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-10-19 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-08-07 ] ราคากลางวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรเพื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ [2018-07-25 ] ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) [2018-07-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ 

 เผยเเพร่: 2018-07-04  |  อ่าน: 690 ครั้ง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย