การให้บริการ แบบฟอร์มต่างๆ

การให้บริการ แบบฟอร์มต่างๆ  

 เผยเเพร่: 2020-06-19 |  อ่าน: 248 ครั้ง


แบบ ทบ.1-1 ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-2 แสดงข้อมูลที่ดินแบบ

แบบ ทบ.1-3 รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แบบ ทบ.1-4 ยินยอมให้ใช้ที่ดิน

แบบ ทบ.1-5 ต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-6 แจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี

แบบ ทบ1-7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.2-1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบ ทบ.2-2 ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบคำขอเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการรซื้อขายสัตว์น้ำ กสน.1

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 2 

แบบคำขอยกเลิกการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 3

แบบ ทบ. ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน