คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

 เผยเเพร่: 2018-08-17  |  อ่าน: 2,526 ครั้ง

 

  คู่มือสำหรับประชาชน

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

การต่อทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)