การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้

ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [2021-09-15 ] ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [2021-09-15 ] เยี่ยมเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-09-13 ] เยี่ยมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง และเยี่ยมชมกิจกรรมประมงโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ [2021-09-10 ] ตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 [2021-09-10 ] มอบพันธุ์ปลา และพันธุ์กบให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง [2021-09-10 ] เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา แนะนำการเลี้ยงและการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-09-10 ] รายละเอียดประกอบบัญชีประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-02 ] ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 [2021-09-02 ] ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [2021-08-20 ] ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [2021-08-13 ] รายละเอียดประกอบบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [2021-08-05 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [2021-08-05 ] ประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [2021-07-23 ] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2021-07-22 ] ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ [2021-07-21 ] บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป หัวข้อ "การผลิตอาหารลดต้นทุน" [2021-07-21 ] ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้่ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด [2021-07-21 ] ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2021-07-21 ] บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป หัวข้อ "การผลิตอาหารลดต้นทุน" [2021-07-21 ] บรรยายให้ความรู้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ [2021-07-21 ] บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป หัวข้อ "การผลิตอาหารลดต้นทุน" [2021-07-21 ] บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป หัวข้อ "การผลิตอาหารลดต้นทุน" [2021-07-21 ] ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้่ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด [2021-07-21 ] บรรยายให้ความรู้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ [2021-07-21 ] ให้ความรู้การสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง [2021-07-21 ] บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป หัวข้อ "การผลิตอาหารลดต้นทุน" [2021-07-21 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 [2021-07-21 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 [2021-07-06 ]

การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 

 เผยเเพร่: 2021-07-06  |  อ่าน: 110 ครั้ง


การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้