13.ท่าเทียบเรือประมง 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


  • ไม่มีท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดนครนายก

ข้อมูลท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา กับแนวทางการจัดการ (ความรู้แจกฟรี)
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

ประกาศกรมประมง