15.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำจากจังหวัดนครนายกที่สำคัญ ได้แก่

1.ตลาดไท กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

2.ตลาดสี่มุมเมือง กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

3.ศูนย์รวมปลาน้ำจืดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

4.แพปลาบ้านสร้าง กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

5.ตลาดคลอง 4 กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

6.ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) บริเวณ ลานสินค้าเกษตร หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง


ตรวจสอบราคาสัตว์น้ำรายวันได้จากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ (กดเพื่อเข้าชมตามหน่วยงาน)