18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด

1.ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-28 ] 2.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ] 3.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี 2563 [2020-02-28 ] 4.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน [2020-02-28 ] 5.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก [2020-02-28 ] 6.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 7.ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-28 ] 8.ปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 9.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-28 ] 10.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 11.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง [2020-02-28 ] 12.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3 [2020-02-27 ] 13.เกษตรแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] 14.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) [2020-02-27 ] 15.กลุ่มแปรรูป [2020-02-27 ] 17.ประมงอาสา [2017-01-26 ] 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด [2017-01-19 ] 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด [2017-01-19 ]
อ่านทั้งหมด 

18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 1,286 ครั้ง

 

จังหวัดนครนายกมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ทั้งหมดรวม 51 แห่ง มีพื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 211,068 ไร่ ดังนี้

  • ประเภทแม่น้ำ,ลำคลอง ทั้งหมด 43 แห่ง พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 5,281 ไร่
  • ประเภทเขื่อน,อ่างเก็บน้ำ ทั้งหมด 8 แห่ง พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 205,787 ไร่ แบ่งเป็น

- พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 4,967 ไร่ 

- พื้นที่ชลประทาน 200,820 ไร่ 

- ความจุระดับเก็บกัก 250.480 ล้านลูกบาศก์เมตร

มีพื้นที่ควบคุมการทำการประมง (ประเภทที่รักษาพืชพันธุ์) ตลอดปี 12 แห่ง


ดูข้อมูลทั้งหมด กดตรงนี้