19.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

จังหวัดนครนายกมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ทั้งหมดรวม 51 แห่ง มีพื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 211,068 ไร่ ดังนี้

  • ประเภทแม่น้ำ,ลำคลอง ทั้งหมด 43 แห่ง พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 5,281 ไร่
  • ประเภทเขื่อน,อ่างเก็บน้ำ ทั้งหมด 8 แห่ง พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 205,787 ไร่ แบ่งเป็น

- พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด 4,967 ไร่ 

- พื้นที่ชลประทาน 200,820 ไร่ 

- ความจุระดับเก็บกัก 250.480 ล้านลูกบาศก์เมตร

มีพื้นที่ควบคุมการทำการประมง (ประเภทที่รักษาพืชพันธุ์) ตลอดปี 12 แห่ง


ดูข้อมูลทั้งหมด กดตรงนี้