ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ [2020-09-17 ] เข้าร่วมประชุม [2020-09-01 ] ติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ [2020-09-01 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประตูน้ำศรีสองรัก [2020-08-30 ] ให้ความรู้ คำแนะนำ Zoning by agri-map 63 [2020-08-26 ] สนับสนุนพันธุ์ปลา โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ [2020-08-24 ] ปล่อยเฉลิมพระเกียรติ [2020-08-13 ] CPUE [2020-08-10 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต [2020-08-10 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต [2020-08-10 ] จัดฝึกอบรมส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ [2020-08-01 ] อบรม Smart farmer [2020-07-24 ] ปล่อยวันเฉลิมพระชนมพรรษา [2020-07-24 ] อบรม Smart farmer [2020-07-23 ] อบรม Smart farmer [2020-07-23 ] อบรม Smart farmer [2020-07-22 ] สนับสนุนพันธุ์กินพืช ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-07-21 ] จัดฝึกอบรมส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ [2020-07-21 ] สนับสนุนพันธุ์กินพืช ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-07-21 ] ตรวจติดตาม Food safety [2020-07-21 ] ส่งมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP [2020-07-12 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรอินทรีย์ [2020-07-12 ] ศพจ.เลย ปรับปรุงจุดสาธิต ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง [2020-07-12 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2020-06-09 ] ติดตามงานโครงการแปลงใหญ่ [2020-05-29 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต [2020-05-22 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต [2020-05-19 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต [2020-05-19 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต [2020-05-19 ] สนับสนุนปัจจัยการผลิต [2020-05-19 ]

ข่าวกิจกรรม  

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |  อ่าน: 531 ครั้ง

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด

นำโดย นายสุริยัน  เสมา ผู้อำนวยการ ศพจ.เลย ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลง ณ อ่างเก็บน้ำ

น้ำหมานตอนบน จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ

และเพื่อความสมดลของธรรมชาติ ร่วมทั้งเป็นแหล่งอาหารของ เกษตรกรชาวประมงต่อไป