ช่องทางการชำระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้ำ 

 บริการประชาชน  แหล่งจำหน่ายลูกปลา พร้อมหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา


ช่องทางการชำระเงินค่าพันธุ์สัตว์น้ำ

1.จ่ายผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ใบเปย์-อิน ของศูนย์ฯ 

2.ชำระผ่าน QR Code โดยจ่ายผ่าน Internet Banking

3.ชำระผ่านบัตร ATM ที่มีชิปการ์ด

- อื่นๆ (สอบถามเจ้าหน้าที่)