ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 

 ติดต่อเรา  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


ช่องทางติดต่อหน่วยงาน

 

                         ที่อยู่ : 184 หมู่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

                         โทรศัพท์/โทรสาร :  045 756608 / 045 756607 

                         Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-yasothon 

                         E-mail : yasofish@gmail.com, if_yasothon@yahoo.com