คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563

คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 

 เผยเเพร่: 2020-04-11  |  อ่าน: 175 ครั้ง

 

คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2563