นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด...

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [2021-06-04 ] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ [2021-06-03 ] นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... [2021-02-18 ] ประกาศเจตนารมณ์ [2021-01-20 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [2020-07-24 ] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [2020-07-17 ] การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ [2020-06-16 ] คชก.ระยะที่ 2 [2020-05-12 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ทางการเพาะเลี้ยง [2020-04-21 ] สำหรับเรือประมงพาณิชย์ [2020-04-09 ]

นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... 

 เผยเเพร่: 2020-04-09  |  อ่าน: 489 ครั้ง


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรัญญา อัศวอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกัฬชัย เทพวรชัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะของหน่วยงาน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ พันธุ์สัตว์น้ำ  ณ โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป