นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด...

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

  • นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด...
  • [2021-10-25] กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [2021-06-04] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2021-06-03] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ [2021-02-18] นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... [2021-01-20] ประกาศเจตนารมณ์ [2020-07-24] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [2020-07-17] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [2020-06-16] การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ [2020-05-12] คชก.ระยะที่ 2 [2020-04-21] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ทางการเพาะเลี้ยง

    นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... 

     เผยเเพร่: 2020-04-21 |  อ่าน: 664 ครั้ง


    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรัญญา อัศวอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกัฬชัย เทพวรชัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะของหน่วยงาน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ พันธุ์สัตว์น้ำ  ณ โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป