กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [2021-06-04 ] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ [2021-06-03 ] นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... [2021-02-18 ] ประกาศเจตนารมณ์ [2021-01-20 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [2020-07-24 ] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [2020-07-17 ] การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ [2020-06-16 ] คชก.ระยะที่ 2 [2020-05-12 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ทางการเพาะเลี้ยง [2020-04-21 ] สำหรับเรือประมงพาณิชย์ [2020-04-09 ]

ประกาศเจตนารมณ์ 

 เผยเเพร่: 2020-04-09  |  อ่าน: 310 ครั้ง


จังหวัดตราดได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการในจังหวัดตราด ประกาศเจตนารมณ์ภายในใต้ชื่อ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2564"  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิคมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุทจริต เป็นไปตามหลักะรรมภิบาล ลดโอกาสรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกระดับ "งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"