สำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด อำเภอเขาชัยสน

ประชาสัมพันธ์ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ.. [2021-07-25 ] ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหน.. [2021-07-23 ] รับสัมครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนัก.. [2021-07-20 ] ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q .. [2021-07-20 ] ติดตามประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เมือใช้สินค้า Q.. [2021-07-20 ] ประชุมชี้แจงส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำ โครงการพัฒนาเกษตรกรรม.. [2021-07-20 ] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   ตรวจเยี่ยมชาวประมงบริเวณทะเลสาบสงขลาพ.. [2021-07-20 ] ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดพัทล.. [2021-07-14 ]  ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดพัทล.. [2021-07-14 ] ร่วมลงนามข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) โครงการยกระดับแปลงใ.. [2021-07-05 ]
อ่านทั้งหมด 

สำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด อำเภอเขาชัยสน 

 เผยเเพร่: 2021-07-05  |  อ่าน: 171 ครั้ง

 

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2564 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์  ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมประจำเดือน ณ บ้านคลองขุด หมู่ที่ 8 ต.หานโพธิ์  อ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร, การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง, และร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านประมง และสำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด