ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ฉลากยา มีประโยชน์ ตระหนักรู้และเข้าใจก่อนใช้ยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2021-06-14 ] กรมประมงออกประกาศกำหนด .. [2021-06-14 ] #กรมประมง เปิดเวทีสาธารณะ จัดเสวนา “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุม.. [2021-03-21 ] ประกาศ เกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและตลาดกุ้งทะเ.. [2021-03-21 ] กรมประมง ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดเสวนา .. [2021-03-19 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขตการตรวจราชการที่ 5 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงก.. [2021-03-10 ] รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564.. [2021-02-11 ] สำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด อำเภอเขาชัยสน.. [2021-02-08 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 อำเภอควนขนุน .. [2021-02-08 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง อำเภอบางแก้ว ประจำปี 2564 .. [2021-02-06 ]
อ่านทั้งหมด 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 

 เผยเเพร่: 2021-02-06  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง