“สัตว์น้ำปลอดภัย ไร้ โควิด - 19”

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564.. [2021-02-11 ] สำรวจแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านคลองขุด อำเภอเขาชัยสน.. [2021-02-08 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 อำเภอควนขนุน .. [2021-02-08 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง อำเภอบางแก้ว ประจำปี 2564 .. [2021-02-06 ] กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง อำเภอตะโหมด ประจำปี 2564.. [2021-02-06 ] ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. [2021-01-28 ] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2564 .. [2021-01-14 ] ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการ ยื่นคำ.. [2021-01-12 ] แบบใบคำขอรับหนังสือรอง การปฏิบัติตามมาตราการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้อง.. [2021-01-08 ] กรมประมง ออกมาตรการรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้อ.. [2021-01-07 ]
อ่านทั้งหมด 

“สัตว์น้ำปลอดภัย ไร้ โควิด - 19”  

 เผยเเพร่: 2021-01-07  |  อ่าน: 92 ครั้ง

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เดินเยี่ยมชมตลาดนัดบายพาส พื้นที่ หมู่ 9 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ และมีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อยืนยัน และสร้างความมั่นใจว่าสินค้าสัตว์น้ำที่จำหน่ายปลอดภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ มอบป้ายประชาสัมพันธ์ “สัตว์น้ำปลอดภัย ไร้ โควิด - 19” ให้แก่แม่ค้าที่จำหน่ายสัตว์น้ำในตลาด