ประชาสัมพันธ์ เปิดหลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. [2021-01-28 ] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2564 .. [2021-01-14 ] ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการ ยื่นคำ.. [2021-01-12 ] แบบใบคำขอรับหนังสือรอง การปฏิบัติตามมาตราการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้อง.. [2021-01-08 ] กรมประมง ออกมาตรการรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้อ.. [2021-01-07 ] ประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำไทยปลอดภัยไร้โควิด - 19.. [2021-01-04 ] #กรมประมง...สร้างความเชื่อมั่นสินค้าสัตว์น้ำไทย ออกมาตรการเฉพาะกิจเสริ.. [2021-01-04 ] “สัตว์น้ำปลอดภัย ไร้ โควิด - 19” .. [2020-12-30 ] ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง หนุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิ.. [2020-12-30 ] อธิบดีกรมประมง...ย้ำชัด “สัตว์น้ำ” ปลอดภัยไร้โรค “โควิด-19” แจงผู้บริโ.. [2020-12-29 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ เปิดหลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์  

 เผยเเพร่: 2020-12-29  |  อ่าน: 270 ครั้ง

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดอบรมหลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ตาม QR Code ด้านล่าง