เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ

ประชาสัมพันธ์ เปิดหลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ .. [2020-06-26 ] ขยายระยะเวลา จดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ.พัทลุง หมดเขต ว.. [2020-06-23 ] เปิดรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด.. [2020-05-24 ] ลงพื้นที่สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการ.. [2020-05-15 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาช.. [2020-05-15 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาช.. [2020-05-15 ] ประกาศรายชื่อสถานประกอบการผลิตลูกกุ้งทะเลระยะโพสต์ลาวา โครงการเพิ่มขีด.. [2020-05-10 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากินพืช) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะใ.. [2020-04-29 ] สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาช.. [2020-04-29 ] ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. [2020-04-08 ]
อ่านทั้งหมด 

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 

 เผยเเพร่: 2020-04-08  |  อ่าน: 116 ครั้ง

 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ และลดต้นทุนการผลิต

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ bit.ly/399L8XO หรือตาม QR Code ตามประกาศด้านล่าง