กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืช จำนวน 40,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหนองชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


[2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง แล.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืช จำนวน 40,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหนองชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้

นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางมัณฑนา สุขเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะโหมด ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ที่2 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืช จำนวน 40,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหนองชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง