ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้กับแหล่งน้ำ ในพื้นที่อำเภอป่าบอน


[2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง แล.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้กับแหล่งน้ำ ในพื้นที่อำเภอป่าบอน 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้

นางสาวบุศรา ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอป่าบอน จำนวน 3 แหล่งดังนี้

(1) อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ จำนวน 40,000 ตัว

(2) ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหม่ จำนวน 40,000 ตัว

(3) หนองขวาด หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบอน จำนวน 40,000 ตัว