ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นต่อการกำหนดมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนและการกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ปีพ.ศ.2566


[2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง แล.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นต่อการกำหนดมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนและการกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ปีพ.ศ.2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นต่อการกำหนดมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนและการกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ปีพ.ศ.2566