ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง ร่วมปล่อยสัตว์น้ำกุ้งก้ามกรามและปลากินพืช เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน


[2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง แล.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง ร่วมปล่อยสัตว์น้ำกุ้งก้ามกรามและปลากินพืช เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยละพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นายศราวุธ วันระยานนท์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอ่าวคลองขุด เรียนเชิญ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมชมศูนย์เพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกราม กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอ่าวคลองขุด พร้อมได้ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม กุ้งก้ามกราม จ้อ กุ้งก้ามกรามยอ และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปลากินพืชร่วมกับประชาชน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณทะเลสาบสงขลา วัดคลองขุด หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง