นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherman Shop และ ร้านค้าทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherman Shop และ ร้านค้าทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวพชร จันทร์หอม นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherman Shop และ ร้านค้าทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเสือตอ โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน