ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพตและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม อาชีพฯ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ณ โรงเรียนวัดตะแพน


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพตและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม อาชีพฯ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ณ โรงเรียนวัดตะแพน 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพตและ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสิมอาชึพด้านการประมง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ณ โรงเรียนวัดตะแพน หมู่ที่ 2 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ การสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน แจกเอกสารความรู้ด้านประมง พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มาขอรับคำปรึกษาด้านประมง โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี