ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการป้องกัน การเตรียมความพร้อมเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการป้องกัน การเตรียมความพร้อมเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางการป้องกัน การเตรียมความพร้อมเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง