ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง และ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอศรีบรรพต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง และ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอศรีบรรพต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย

นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียน

ศรีบรรพตพิทยาคม ตำบลเขาปู่ โดยกิจกรรมจัดนิทรรศการด้านประมงสาธิตการสร้างอาหารธรรมชาติลดต้นทุน แจกพันธุ์ปลากินพืช พร้อมให้ความรู้ด้านประมง แก่เกษตรกรที่มาใช้บริการคลินิกประมง ทั้งนี้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ่อโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารให้แก่นักเรียน โดยมี นายสุทธิชัย รักเกื้อ นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในพิธี