ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน "พัทลุงฟาร์มเฟส" ณ วิบูลพันธุ์ออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


[2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง แล.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน "พัทลุงฟาร์มเฟส" ณ วิบูลพันธุ์ออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานพัทลุงฟาร์มเฟส เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับรู้เข้าใจ การผลิตด้านการเกษตร และเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ณ วิบูลพันธุ์ออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง