ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาด้านประมงจังหวัดพัทลุง


[2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง แล.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาด้านประมงจังหวัดพัทลุง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง นายศราวุธ วันระยานนท์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลด้านการประมงจังหวัดพัทลุง นำไปสู่การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง