หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามงาน โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งฯ ของธนาคารกุ้งก้ามกราม หมู่ที่8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามงาน โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งฯ ของธนาคารกุ้งก้ามกราม หมู่ที่8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้

นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางมัณฑนา สุขเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามงานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งฯ ของธนาคารกุ้งก้ามกราม หมู่ที่8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง