ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2566 (กุ้งก้ามกราม) โดยมี นางนิศากร วิศิษฏร์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน


[2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวห.. [2023-05-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาช.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2566 (กุ้งก้ามกราม) โดยมี นางนิศากร วิศิษฏร์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับ อำเภอปากพะยูน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 7,000,000 ล้านตัว ที่ได้จากโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามของ อบต เกาะหมาก ในทะเลสาบสงขลาบริเวณบ้านปลา กลุ่มชุมชนประมงทองถิ่นบ้านน้ำบ่อหมาก โดยเชิญนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน มีประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการให้ความสนใจมาร่วมปล่อยจำนวนมาก