หัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับฟัง "การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการประทำผิดเกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์" ผ่านช่องทาง Youtube : GoodGovernance NACC ของสำนักงาน ป.ป.ช.


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับฟัง "การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการประทำผิดเกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์" ผ่านช่องทาง Youtube : GoodGovernance NACC ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับฟัง "การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการประทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์" ผ่านช่องทาง Youtube : GoodGovernance NACC ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมทั้งตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์