ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยประมงอำเภอป่าบอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ณ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง


[2023-06-07] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดกา.. [2023-06-07] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วม.. [2023-06-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง หัว.. [2023-06-02] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง เข้.. [2023-06-01] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำห.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พนักงานพัสดุ ส... [2023-06-01] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและพ.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศาลากลา.. [2023-05-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัด.. [2023-05-30] เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอศรีบรรพต ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยประมงอำเภอป่าบอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ณ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวบุศรา ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้านประมงสาธิตการสร้างอาหารธรรมชาติลดต้นทุน แจกเอกสารทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง พร้อมทั้งแจกพันธุ์ปลากินพืช พันธุ์ปลาสวยงามให้แก่ผู้นำชุมชนในท้องที่ และเกษตรกรภายในงาน โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวบุศรา ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้านประมงสาธิตการสร้างอาหารธรรมชาติลดต้นทุน แจกเอกสารทางวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง พร้อมทั้งแจกพันธุ์ปลากินพืช พันธุ์ปลาสวยงามให้แก่ผู้นำชุมชนในท้องที่ และเกษตรกรภายในงาน โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี