ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธี?เปิดงานวันคณะกรรมการ?หมู่บ้าน ?(กม.)? ณ? ศาลา?ประชาคม?อำเภอ?เมือง?พัทลุง


[2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีมอ.. [2023-05-29] ประมงจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายของกรมประมง (FC.. [2023-05-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-25] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอม เข้าพื้นที่ตรวจสอบแห.. [2023-05-25] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้า.. [2023-05-25] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับส.. [2023-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอเขาชัยสน เจ้าพนักงา.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้า.. [2023-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องใน.. [2023-05-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน เข้าร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธี?เปิดงานวันคณะกรรมการ?หมู่บ้าน ?(กม.)? ณ? ศาลา?ประชาคม?อำเภอ?เมือง?พัทลุง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่? 9? มีนาคม? 2566  นายอำนวย อุ่นฤกษ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธี?เปิดงาน วันคณะกรรมการ?หมู่บ้าน?(กม.)? ณ? ศาลา?ประชาคม?อำเภอ?เมือง?พัทลุง โดยมีนางสาว?ศร?อนงค์? สง?สม?พันธ์? นายอำเภอ?เมือง?พัทลุง? เป็น?ประธาน?ใน?พิธี?เปิดงาน? มี?หัวหน้าส่วน?ราชการ? ปลัด?อำเภอ? ข้าราชการ? เจ้าหน้าที่? กำนัน? ผู้ใหญ่บ้าน?ฯ? และ?คณะกรรมการ?หมู่บ้าน?ในพื้นที่?อำเภอ?เมือง?พัทลุง? เข้าร่วม?งาน อย่าง?พร้อมเพรียง  ทั้งนี้? อำเภอ?เมือง?พัทลุง?ได้จัดงานวันคณะกรรมการ?หมู่บ้าน?เป็นประจำ?ทุกปี?เพื่อ ?แสดง?ออกเชิง?สัญลักษณ์? และ?ให้เป็น?ที่ประจักษ์?แก่?ทุกภาค?ส่วน?ว่าคณะกรรมการ?หมู่บ้าน? (กม.)? เป็น?ผู้?มี?ความ?มุ่งมั่น?ทุ่มเท? เสียสละ? ทำงานด้วยจิตสาธารณะ? เพื่อ?ประโยชน์?สุข?ของ?ประชาชน