ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน


[2023-03-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศล.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ.. [2023-03-29] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธ.. [2023-03-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจ.. [2023-03-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวัต.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้.. [2023-03-28] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-03-28] ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและขับเคลื่อน งานโครงการอั.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน  


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเขาชัยสน เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดพัทลุง สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน