ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา


[2023-03-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศล.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ.. [2023-03-29] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธ.. [2023-03-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจ.. [2023-03-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวัต.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้.. [2023-03-28] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-03-28] ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและขับเคลื่อน งานโครงการอั.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์เสรีอรุณรัตน์ เทศบาลตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง