ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะกรับเขียว(ปลาขี้ตัง) เขตพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนประมงบ้านน้ำบ่อหมาก ณ บ้านเกาะเสือ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


[2023-03-24] นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherm.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิด.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอ.. [2023-03-23] พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรม การจ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง.. [2023-03-22] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุม.. [2023-03-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พนักงานพัสดุ ส 4 เข้าร่วมสั.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัด.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน "พัทลุงฟาร์มเฟส" ณ วิบ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะกรับเขียว(ปลาขี้ตัง) เขตพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนประมงบ้านน้ำบ่อหมาก ณ บ้านเกาะเสือ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายกอบชนม์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับ FC ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูสัตว์น้ำเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการปล่อยปลาตะกรับเขียว หรือปลาขี้ตัง ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ของชุมชนประมงบ้านน้ำบ่อหมาก บ้านเกาะเสือ ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจและเป็นแหล่งต้นทุนการทำการประมงของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา