ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


[2023-03-24] นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherm.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิด.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอ.. [2023-03-23] พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรม การจ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง.. [2023-03-22] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุม.. [2023-03-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พนักงานพัสดุ ส 4 เข้าร่วมสั.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัด.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน "พัทลุงฟาร์มเฟส" ณ วิบ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับนางนิศากร วิศิษฎร์สรอรรถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อุสาหะ และนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านพักรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง