ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ภายใต้สโลแกน "สัญญารักนิรันดร์ ชื่นชีวัน ณ สวนเดอลอง" การจัดกิจกรรมในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอเมืองพัทลุง


[2023-03-24] นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherm.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิด.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอ.. [2023-03-23] พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรม การจ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง.. [2023-03-22] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุม.. [2023-03-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พนักงานพัสดุ ส 4 เข้าร่วมสั.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัด.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน "พัทลุงฟาร์มเฟส" ณ วิบ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ภายใต้สโลแกน "สัญญารักนิรันดร์ ชื่นชีวัน ณ สวนเดอลอง" การจัดกิจกรรมในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอเมืองพัทลุง 


วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามโครงการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำสื่อมวลชน ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ภายใต้สโลแกน "สัญญารักนิรันดร์ ชื่นชีวัน ณ สวนเดอลอง" ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองพัทลุง ชั้น 2 การจัดกิจกรรมในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอเมืองพัทลุง ได้กำหนดให้บริเวณสวนเดอลอง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง เป็นสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

ผลการประชุม : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย