ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ณ บ้านบ่อนางชี ม.11 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


[2023-03-24] นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherm.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิด.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอ.. [2023-03-23] พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรม การจ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง.. [2023-03-22] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุม.. [2023-03-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พนักงานพัสดุ ส 4 เข้าร่วมสั.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัด.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน "พัทลุงฟาร์มเฟส" ณ วิบ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ณ บ้านบ่อนางชี ม.11 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 31 มกราคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวทิพากร สุขพล ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชน ในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ณ บ้านบ่อนางชี ม.11 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ชนิดปลากินพืช) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาดังกล่าว