ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์พรหมวิหาร หมู่ที่ ๒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง


[2023-03-24] นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherm.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิด.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอ.. [2023-03-23] พนักงานพัสดุ ส.4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรม การจ.. [2023-03-23] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง.. [2023-03-22] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบ ประมงอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุม.. [2023-03-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พนักงานพัสดุ ส 4 เข้าร่วมสั.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัด.. [2023-03-22] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน "พัทลุงฟาร์มเฟส" ณ วิบ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์พรหมวิหาร หมู่ที่ ๒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 


วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์พรหมวิหาร หมู่ที่ ๒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เพื่อชี้แจงข้อราชการของส่วนราชการ และรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรพื้นที่วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์พรหมวิหาร หมู่ที่ ๒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เพื่อชี้แจงข้อราชการของส่วนราชการ และรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรพื้นที่